Voetballen op kunstgras: ook in Salland ‘gewoon’ doorgang

Naar aanleiding van een uitzending van Zembla (afgelopen woensdag 5 oktober) is er een nationale discussie op gang gekomen over de risico’s van het spelen op kunstgras. In het tv-programma blijkt met name dat er mogelijk risico’s kleven aan het spelen op kunstgras, met name door de aanwezigheid van rubberkorrels ook wel rubbergranulaat genoemd. Deze zouden kankerverwekkend kunnen zijn.

In een officiële reactie van de KNVB laat men weten: ‘De KNVB begrijpt dat er naar aanleiding van de uitzending van Zembla onrust is over het veilig kunnen spelen op kunstgrasvelden met rubbergranulaat. Tot op heden is uit meerdere onderzoeken van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) echter niet gebleken dat spelen op kunstgrasvelden gezondheidsrisico’s met zich meebrengt.’

Ook de gemeente Raalte laat middels een brief weten: ‘De kunstgrasvelden in de gemeente Raalte zijn gevuld met rubbergranulaat gecertificeerd met het ‘Milieukeur’. Dit keurmerk is van toepassing sinds 2011 en is gebaseerd op aandachtspunten op milieutechnisch en gezondheidskundig gebied. Het rubbergranulaat voldoet aan de eisen van ISA Sport of FIFA waar het gaat om stofvorming, veiligheid (sporttechnische eigenschappen) en kwaliteit. Op dit moment zijn wij van mening dat wij de resultaten van het onderzoek moeten afwachten voor wij verdere uitspraken kunnen doen over het gebruik van kunstgrasvelden in de gemeente Raalte.’

De gemeente Dalfsen liet vanochtend weten: ‘De gemeente Dalfsen heeft van de leverancier te horen gekregen dat op geen enkel voetbalveld, welke in opdracht van de gemeente Dalfsen is aangebracht, gebruik gemaakt wordt van het rubbergranulaat (de rubberkorrel) zoals is benoemd in het programma van Zembla. Net als de gemeente Dalfsen neemt de leverancier van de voetbalvelden het nieuwsitem zeer serieus en komt, in overleg met branchegenoten en andere betrokken partijen, op korte termijn met een onderbouwde reactie. De gemeente Dalfsen houdt contact met de leverancier en zal deze reactie ook communiceren.’

Maandag zit de KNVB met partijen als de Vereniging Sport en Gemeente (VSG), het RIVM en andere organisaties rond de tafel om deze kwestie te bespreken en de vervolgstappen vast te leggen.

Onderzoek door de Europese Commissie is aan het ECHA (European Chemicals Agency) gegeven om onderzoek te doen naar de samenstelling van de stoffen van rubbergranulaat en de effecten hiervan op de gezondheid van mensen. De uitkomst daarvan is nog niet bekend, de resultaten worden rond februari 2017 verwacht.