16 juli 2012 Lees Meer →

Toch kunstgrasveld voor Nieuw-Heeten, Heeten en Mariënheem

Nieuw-Heeten-Heeten-Mariënheem – De kans dat er alsnog kunstgrasvelden komen in zowel Heeten, Mariënheem als Nieuw-Heeten is sinds de laatste raadsvergadering flink gestegen. Bij de behandeling van de Perspectiefnota kwamen meerdere fracties met voorstellen om tegemoet te komen aan de verwachtingen die de afgelopen jaren gewekt zijn. Uiteindelijk werd raadsbreed een motie aangenomen waarin werd bepaald dat de wethouders Haarman en Hiemstra bij de begrotingsbehandeling met een concreet voorstel moeten komen ’voor de realisatie van een kunstgrasveld bij de genoemde verenigingen’. De indieners gaan er daarbij van uit dat de kosten van kunstgrasvelden de afgelopen jaren fors zijn gedaald en dat de verenigingen zelf ook kunnen helpen de aanlegkosten te verlagen.

Met deze stap pakt de Raalter politiek de ingezette lijn van de periode 2006-2010 weer op. In die periode werd een begin gemaakt met de aanleg van de eerste kunstgrasvelden, waarbij Heino indertijd als eerste aan de beurt. De volgorde werd in die periode nog bepaald door de factoren als ‘speelbelasting’ en ‘planning’, waarbij er een relatie lag tussen het ledenaantal van de club en het aantal velden. Met ‘speelbelasting’ werd aangegeven hoe vaak een veld per week bespeeld wordt (voor training of wedstrijd) en bij ‘planning’ om de vraag hoe eenvoudig, of juist moeilijk, het is om in de weekend aan de competitieverplichtingen te voldoen. Op basis van deze argumenten kreeg de VV Heino indertijd het eerste kunstgrasveld aangelegd en kwam het twee jaar geleden zelfs in aanmerking voor het tweede veld. Ook voor Rohda speelde in 2009 deze argumenten, waarop men een beroep deed op de gemeente (als eigenaar van de sportparken) om ook een kunstgrasveld te krijgen.

In de periode rond 2008 kwamen de kunstgrasvelden snel in opmars. De politiek was in die periode aarzelend, maar zagen uiteindelijk toch de voordelen in van deze ontwikkeling, met enerzijds als argument dat hiermee het speelseizoen verlengd kon worden en bespaard kon worden op de (onderhouds-)kosten. Met deze principe-uitspraak werden de genoemde argumenten (speelbelasting en planning, red) losgelaten en werden de voetbalverenigingen zelf betrokken werden bij de fasering van aanleg.
In goed overleg met deze clubs werd bepaald dat Heino, Rohda en SV Raalte als eersten een veld zouden krijgen (of inmiddels al hadden), gevolgd door Luttenberg en Broekland (die aan de beurt waren voor groot onderhoud) en als derde fase de drie resterende clubs Mariënheem, Nieuw-Heeten en Heeten. Helemaal aan het eind van de rit zou Rohda nog een tweede veld krijgen. Recent herinnerde bestuurslid Jan Regelink van SV Heeten de Raalter politici aan deze planning (om daarbij op te merken dat het laatste veld –het tweede veld voor Rohda- inmiddels wél is aangelegd).
De aanleiding voor het inspreken door Regelink was het feit dat het college in de Perspectiefnota aangaf verder geen geld vrij te willen maken van de laatste drie velden, hetgeen dus niet goed gevallen is in Nieuw-Heeten, Heeten en Mariënheem. De raad riep vervolgens het college tot de orde, waardoor deze dus het overleg moet hervatten en zelf met een ‘concreet voorstel tot realisatie’ moet komen. Het gaat dan dus niet meer om de vraag óf ze er komen, maar wanneer en tegen welke kosten.
Bij de begrotingsbehandeling (oktober/november) zal blijken of dat gelukt is.

SportSport