Marienheem – Na drie jaar van voorbereiding hebben sportclub Mariënheem en sporthal ’t As-spel de knoop doorgehakt: ’t As-spel gaat een nieuwe kantine bouwen op het stukje gras aan de westzijde van de accommodatie. De SV Mariënheem zal deze nieuwe ruimte vervolgens huren, net zoals zij dat boven al deden. Alle besturen van betrokken verenigingen zijn inmiddels op de hoogte van de plannen en kunnen ermee instemmen. Sinds 2009 is aan het plan gewerkt. Als alles verder volgens planning verloopt wordt medio november 2013 gestart met de bouw.

“Het verplaatsen van de kantine is gunstig voor alle gebruikers van de accommodatie”, zo meldt het bestuur van de stichting ’t As-spel op de lokale website Marienheem-online, die aangeeft bij de uitvoering een beroep te zullen doen op vrijwilligers: “Het casco zal ’t As-spel financieren maar zal gebouwd moeten worden door vrijwilligers”.  Voor deze financiering gaat het ‘t As-spel een lening aan bij de gemeente met een korting van 2% op de geldende rente. De afwerking van de binnenzijde is voor rekening van de SV Mariënheem, die daarvoor ook een beroep doet op vrijwilligers.
De nieuwbouw is mede mogelijk gemaakt dankzij een financiële bijdrage van Hekking Kaas B.V.  ter grootte van 10 keer/jaar vijfduizend euro. Deze donatie wordt geheel geïnvesteerd in de accommodatie.

Op dit moment is een architect bezig met de tekeningen om de vergunningsaanvraag nog voor de vakantie in te dienen bij de gemeente Raalte. Zodra de vergunning binnen is, wil Mariënheem meteen aan de slag, waarbij dus gemikt wordt op november 2013

Naast SV Mariënheem maken ook Vocluma, Effect, Fitt-inn, Kwiek en de basisschool gebruik van ’t As-Spel. Hun wensen worden verwerkt in de definitieve plannen, waarbij onder meer gedacht wordt aan kleedruimtes en een tribune. “Nadat de kantine naar beneden is verplaatst kan stichting ’t As- spel de vrijgekomen ruimte gebruiken om nieuwe activiteiten te ontwikkelen en de exploitatie in de toekomst veilig te stellen”, aldus het bestuur, die hiervoor een behoefte-onderzoek gaat doen.
Er is inmiddels een projectteam gevormd om de kar te trekken.