SallandVoetbal: ‘De beste sportieve wensen voor 2015’

Allereerst wensen we iedereen voor 2015 alle goeds. Laat het een goed, gezond en sportief jaar worden voor alle voetballiefhebbers in Salland!

Het jaar 2014 was een jaar van flinke groei voor SallandVoetbal. Nog iedere maand zien we de bezoekersaantallen stijgen. De afgelopen maand december sloten we af met 14.000 bezoekers (waarvan 7400 unieke) en 22.500 pageviewers. Iets waar we enorm trots op zijn!

Het eerste volledige jaar als zelfstandige website bracht ons veel complimenten, mooie reacties en goede contacten. In september lanceerden we zelfs onze eigen wekelijkse pagina in het Weekblad voor Salland!

Graag willen we iedereen bedanken die op wat voor wijze ook een aandeel heeft gehad in het doorontwikkelen van onze site. Niet in de laatste plaats onze vaste adverteerders: VitalSoccer Heino en SlaapZaal Wijhe.

Ook in 2015 kunnen voetballiefhebbers in Salland weer rekenen op ‘voetbal van dichtbij’. Benieuwd of je een aandeel kunt leveren in de site of nieuwsgierig naar de advertentiemogelijkheden? Mail gerust!

Al het goeds in 2015,

Tom Vastenavond
Eindredacteur SallandVoetbal
(tom@sallandvoetbal.nl)