Sallanders houden kennelijk wel van duidelijkheid. Regels zijn regels, dus handhaven, zo lijkt het devies.  Bij de Poll van Salland Magazine over februari 2012 liet ten aanzien van de stelling ‘Strak handhaven is altijd goed’ maar liefst 70% weten het hiermee eens te zijn. 3% had hierover geen mening. De overige 27% vindt  dat de overheid in de naleving best wat soepel mag zijn.

Overigens het thema handhaving de afgelopen maand regelmatig in het nieuws. Zo werd gesteld dat op recreatieboerderij De Flierefluiter (weer) illegaal gebouwd werd, met de impliciete oproep om te handhaven.
Wethouder De Groot beloofde de regels ten aanzien van het Leerlingenvervoer strikter te zullen hanteren, om op die manier dertig duizend euro te besparen.
En de rechter stelde de gemeente Raalte in het gelijk omdat deze handhavend was opgetreden tegen permanente bewoning van een recreatiewoning in Heino. Daar stond tegenover dat er op veel plaatsen in Salland aan bomenonderhoud werd gedaan. Doordat de regels met ingang van dit jaar versoepeld zijn hoefde er op dit punt (tot ongenoegen van inwoners die juist een strikter kapbeleid willen) minder ‘gehandhaafd’ te worden.
Landelijk zal de komende weken veel gesproken worden over de afspraak dat een begrotingstekort niet méér mag zijn dan drie procent, op straffe van een boete.

De Poll van de maand maart gaat in op een andere actualiteit: de schade die (oud-)studenten van Hogeschool Windesheim ondervinden door gesjoemel binnen de opleiding Journalistiek.