Hierbij wordt  u namens de Jeugdcommissie en Technische Stuurgroep van Rohda Raalte uitgenodigd om deel te nemen aan de cursus pupillentrainer. Deze cursus zal in het voorjaar van 2013 bij Rohda Raalte worden georganiseerd door de KNVB. Rohda Raalte is dus op zoek naar gemotiveerde cursisten die bereid zijn te helpen met het opleiden en begeleiden van onze pupillen voor de komende jaren. Rohda Raalte is bereid te investeren in deze mensen, maar heeft hiertoe (helaas) geen onbeperkt budget beschikbaar.

Onder de bezielende leiding van enkele mensen binnen de club is er al een goed fundament gelegd m.b.t. het opleiden / begeleiden van de jongste jeugd (F-league). Rohda wil dit prima initiatief graag beleidsmatig borgen en verder uitbouwen. Daarnaast willen we voor alle F en E pupillen komen tot een structuur waarbij alle spelers goede oefenstof wordt aangeboden onder leiding van bekwame trainers. Het idee hierbij is het implementeren van een carrouseltraining voor alle F en E pupillen (incl. de onlangs gestarte meisjesteams). Het zal duidelijk zijn dat we hiervoor enthousiaste mensen nodig hebben die zich hiervoor willen inzetten.

Er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar om mee te doen.

· 8 bijeenkomsten van 3 uur (maandagavond)
· minimaal 6 trainingen en 3 wedstrijden (ervaringsdeel bij eigen club)
· Cursusgeld € 170,–
· Minimum leeftijd 15 jaar

Opgeven kan hier (vol is vol)!

In het algemeen bestuur is besloten, om in lijn met de gebruikelijke opleidingsvergoedingen binnen de vereniging, de volgende regeling van toepassing te verklaren:
– de cursist betaalt het cursusgeld (€ 170,-) in eerste instantie zelf;
– bij het behalen van de diploma krijgt de cursist € 70,- van Rohda terugbetaald;
– wanneer de cursist bereid is om komend seizoen zich in te zetten voor Rohda, krijgt de cursist aan het einde van het seizoen nog eens € 50,- terugbetaald;
– hetzelfde geldt voor het daaropvolgende seizoen, wanneer de cursist zich nog een seizoen inzet , krijgt de cursist wederom € 50,- aan het einde van het seizoen terugbetaald.

Kortom: Rohda faciliteert de cursus en wil investeren in de jeugdopleiding en de trainers. Gemotiveerde deelnemers, die zich voor 2 jaar willen inspannen voor onze vereniging, krijgen het volledige cursusgeld terug.

Op dit moment zijn 11 van de 22 cursusplaatsen ingevuld. Om te kunnen starten geldt een minimum van 16 deelnemers. Heb je interesse, reageer dan zo snel mogelijk om zeker te zijn van deelname!

bron: Rohda Raalte