PEC Zwolle distantieert zich volledig van discriminerende geluiden in het IJsseldelta stadion. De club is geschokt en verrast door de spreekkoren die tijdens de wedstrijd PEC Zwolle – N.E.C. Nijmegen zijn waargenomen. De club distantieert zich zowel van spreekkoren gericht op bevolkingsgroepen, als van spreekkoren gericht op een seksuele geaardheid of anderszins kwetsende uitingen. 

De KNVB heeft PEC Zwolle op basis van de waarnemingen en het tijdelijk stilleggen van bovengenoemde wedstrijd een schikkingsvoorstel gedaan van € 10.000. De club heeft deze boete inmiddels geaccepteerd.

De Raad van Commissarissen, directie, technische staf, spelersgroep en supportersclub nemen afstand van deze uitingen, gedaan door een select groepje toeschouwers. De club onderzoekt bovengenoemd incident en zal in deze en toekomstige situaties de overtreders de maximale straf opleggen en zet met alle beschikbare middelen in op de opsporing van de daders.

Namens,

Adriaan Visser
Voorzitter PEC Zwolle

Edward van Wonderen
Algemeen Directeur PEC Zwolle

Gerard Nijkamp
Technisch Directeur PEC Zwolle

Johan Zomerdijk
Namens supportersclub PEC Zwolle

Bram van Polen
Namens de selectie van PEC Zwolle

bron: PEC Zwolle