Jong, ambitieus en net geslaagd voor TC3. Heeft toch al de nodige ervaring met de werkwijze bij de pupillen. Dat is de reden dat Martijn Hollewand de eindverantwoording krijgt voor de training en coaching van Rohda Raalte D1 in het nieuwe seizoen.

Martijn heeft bewezen prima in staat te zijn om de jonge voetballers technisch beter te maken. Martijn zal daarnaast op de donderdag ook een coördinerende rol gaan vervullen bij de nieuw op te starten carrouseltraining voor alle E-pupillen. Om Martijn te ondersteunen en ook de nodige ervaring in te brengen bij de D-jeugd is Wibo Jonkman bereid gevonden om Martijn te assisteren tijdens de trainingen op maandag en vrijdag en tijdens de coaching op de zaterdag.

Op woensdag zullen de D-pupillen techniektraining krijgen van Martijn de Vogel. Martijn heeft veel ervaring op dit gebied en houdt op deze manier, naast zijn trainer / coachschap bij Rohda Raalte 2, ook nog binding met de jeugd aan de basis.

bron: Rohda Raalte