Het college van burgemeester en wethouders brengt op donderdag 5 april a.s. een kernenbezoek aan Welsum. Dit zal plaatsvinden in Dorpshuis De Bongerd om 20:00 uur.

Het college hecht er veel waarde aan om in een rechtstreeks contact met inwoners van gedachten te wisselen over onderwerpen die in de directe woon- en leefomgeving spelen. Voorafgaand aan dit kernenbezoek is er een buurtschouw geweest en heeft het bestuur van Plaatselijk Belang Welsum een overleg gehad met de directie van de gemeente Olst-Wijhe