In 2010 is in overleg met inwoners van alle wijken in de kernen Olst en Wijhe bepaald waar hondenpoepbakken geplaatst moesten worden. Ook hebben inwoners locaties aangewezen om te monitoren. Iedere maand worden metingen gedaan om te kijken of we al richting een hondenpoepvrije gemeente gaan en dat houdt in dat we een score 8 zouden moeten halen. In de zomer van 2011 leek het die kant op te gaan, maar uit de metingen van 2012 zijn de cijfers juist enorm gedaald.

Alerter met elkaar
In de zomer van 2011 scoorde Wijhe een 7,2 en Olst 7,6. De openbare ruimte werd dus schoner en dat was een positieve ontwikkeling. In de laatse meting dit jaar is dit gedaald in Wijhe naar een 5,2 en in Olst naar een 4,3. In het schema kunt u aflezen dat het hard achteruit is gegaan. Er zijn op verschillende punten in de gemeente metingen verricht. Dat betekent dat we met elkaar toch weer alerter moeten zijn in het aanspreken van elkaar op het niet opruimen van de poep.

Verscherpt toezicht
Naast deze metingen wordt er ook gemeten in welke mate de hondenpoepbakken worden gebruikt. Ook dit verschilt per hondenpoepbak. Al met al wordt toch zo’n 170 kilo hondenpoep per week opgehaald door Cambio. Dit lag voorheen in de openbare ruimte, dus ook dat is een compliment waard voor de hondenbezitters die de poep netjes in de bakken deponeren. Toch gaat het nog niet overal goed. Daarom komt er weer een verscherpt toezicht op het hondenpoepbeleid door de toezichthouders.

Hondenpoepopruimmiddel verkrijgbaar
Er wordt niet alleen gecontroleerd of de uitwerpselen worden opgeruimd, maar ook of de viervoeter aangelijnd is en of u een hondenpoepopruimmiddel bij u heeft. Er is tijdens openingstijden van het klantcontactcentrum een gratis hondenpoepopruimmiddel te verkrijgen bij de balies van de gemeente in Olst en in Wijhe.