Vanmiddag is Harry Oosterhuis benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Oosterhuis ontving de Koninklijke Onderscheiding vanwege zijn jarenlange verdiensten bij diverse verenigingen.

Hoewel Harry Oosterhuis woonachtig is te Zwolle, ontving hij vanmiddag het lintje van de loco burgemeester van Raalte (Wout Wagenmans) in de kantine van voetbalvereniging Heeten. De meeste van Oosterhuis’ verdiensten verrichte hij in de gemeente Raalte.

De onderscheiding werd toegekend op grond van de volgende verdiensten:

1976 – 1985            
bestuurslid van de voetbalvereniging SV Heeten met als portefeuille activiteiten (drijvende kracht achter de organisatie van de activiteiten ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van de vereniging in 1980.

1984 – 1994            
medeoprichter en bestuurslid van de Stichting Sporthal Heeten. In 1989 is de accommodatie gerealiseerd en geopend.

1985 – heden          
voorzitter voetbalvereniging SV Heeten, o.a. coördinatie bouw nieuwe clubhuis en doorvoeren nieuwe bestuurlijke structuur. Inzetten voor kunstgrasvelden.

1995 – 2005            
voorzitter van de Skeeler Bond Nederland, nu de Skate Bond Nederland

2008 – 2010            
bestuurslid Skate Bond Nederland, grote bijdrage aan de voorbereidingen van de fusie met de schaatsbond KNSB. Deze fusie is in 2010 gerealiseerd.

2010 – 2012            
sectiebestuurslid Inline-skaten van de KNSB, tevens topsportcoördinator van het inline-skaten.

2012 – heden          
voorzitter van de KNSB, gewest Overijssel