De Raad van Commissarissen en de aandeelhouders van Go Ahead Eagles zetten vol in op de uitvoering van het Masterplan Adelaarshorst dat uiteindelijk na een periode van 2 intensieve jaren zonder zienswijzen in de inspraakprocedure is vastgesteld. Een mooi resultaat, waarmee de toekomstige uitbreiding is verzekerd. Opzet van het plan is om de capaciteit van het stadion in fases uit te breiden tot 11.000 toeschouwers. De plannen voorzien ook in het verbeteren van het comfort voor zowel de supporters als de sponsoren van de club. De club komt echter tegelijkertijd tot de conclusie dat het nog niet mogelijk is om in mei 2013 met de uitvoering van de eerste fase te starten. Daarvoor bestaan er op dit moment zowel in financiële als in procedurele zin nog te veel onzekerheden.

 

De clubleiding gaat de komende weken met de supporters en de sponsors in gesprek over het Masterplan. Ook de gemeenteraad van Deventer wordt nader geïnformeerd. Het Masterplan wordt op korte termijn behandeld tijdens een gemeenteraadsvergadering. Er zijn tijdens de inspraakprocedure geen zienswijzen tegen het plan ingediend.
De eerste fase van het Masterplan kent twee projecten. Meest in het oog springende project is de realisatie van een appartementencomplex aan de Vetkampstraat. Opzet is om hier in drie lagen 43 appartementen te bouwen. De bouw van de appartementen biedt de club de mogelijkheid om ‘in de rug’ van het appartementencomplex een nieuwe zittribune te bouwen.

De huidige Leo Halletribune verkeert in een slechte staat. De nieuw te bouwen tribune is niet alleen hoger dan de huidige tribune maar biedt ook meer capaciteit en comfort. Go Ahead Eagles werkt bij dit project samen met de ontwikkelaar Van der Linde uit Deventer. Club en ontwikkelaar zijn op dit moment in onderhandeling met twee grote zorginstellingen over een langjarig huurcontract. Ook wordt gesproken met een particuliere belegger. De onderhandelingen verlopen naar wens maar er is meer tijd nodig om tot sluitende afspraken te komen. Dit maakt dat het niet mogelijk is om in mei 2013 met de bouw te beginnen. De club betreurt dit maar acht het ongewenst om bij dit soort belangrijke zaken over één nacht ijs te gaan.

Tweede project van de eerste fase is de zogeheten ‘optopping’ van de hoofdtribune. Bedoeling is om bovenop de huidige hoofdtribune 8 tot 10 skyboxen en 200 extra business-seats te realiseren. Go Ahead Eagles constateert dat er in Deventer en omstreken een behoorlijke animo bestaat voor deze nieuwe faciliteit.
Ook hier wenst de club echter, boven alles, op zeker te spelen. Anders dan voor het Halleproject moet de club voor de uitvoering van dit deel van het Masterplan geld lenen. Met ‘de optopping’ is een bedrag van bijna twee miljoen euro gemoeid. Dit maakt dat de club ook hier met meerjarige contracten wil werken. En dat is, in deze economisch moeilijke tijd, best lastig. Er wordt met diverse partijen gesproken, er is serieuze belangstelling, maar de club acht het op dit moment nog te risicovol om nu het startsein voor de realisatie van ‘de optopping’ te geven. De continuïteit van de club staat, te allen tijde voorop, aldus de Raad van Commissarissen en de aandeelhouders.

De Raad van Commissarissen en aandeelhouders vinden het van het grootste belang dat alle geledingen binnen Go Ahead Eagles betrokken worden bij de uitvoering van het Masterplan. De club erkent dat dit punt in de afgelopen jaren onderbelicht is gebleven. Medio februari worden supporters en sponsors bijgepraat. Ook zal de club de gemeenteraad uitnodigen om bijgepraat te worden.