Go Ahead Eagles heeft woensdagavond de buurt geïnformeerd over het Masterplan, waarin een aantal voorwaarden is vastgelegd voor de verbouwing van stadion De Adelaarshorst. Ongeveer vijftig mensen waren op deze avond afgekomen en in een positieve sfeer werd er gediscussieerd over de plannen, waarbij ook globale schetsen werden getoond van hoe het stadion er na de verbouwing in grote lijnen komt uit te zien.

 

Go Ahead Eagles werkt aan twee trajecten. Het eerste is om de vergunningen voor de verbouwing rond te krijgen. De ultieme wens is nog steeds dat tenminste één van de eerste twee fases in de zomer van 2013 wordt uitgevoerd. De financiering voor de nieuwe Leo Halle Tribune moet komen uit het realiseren van 41 appartementen die achter deze tribune zullen verrijzen.
Voor het realiseren van de tweede laag bovenop de hoofdtribune, met exclusieve faciliteiten voor sponsors (onder meer VIP-boxen) dient echter een lening te worden afgesloten. Dit zal echter pas gebeuren als de jaarlijkse financieringslasten worden gedekt met de inkomsten uit onder meer de VIP-boxen. AIs dat is gebeurd dan zullen de aandeelhouders van Go Ahead Eagles het laatste woord hebben.
Nu de plannen voor deze tweede laag concrete vormen hebben aangenomen wordt er keihard gewerkt om bedrijven te interesseren voor VIP-box of exclusieve stoelen op deze nieuwe tribunelaag. De club beseft dat er nog een behoorlijke uitdaging wacht. Ook de economische recessie rijdt de club in de wielen. Dat maakt het lastiger om de VIP-boxen en exclusieve seats te slijten. Maar ook banken verstrekken minder eenvoudig een lening. Wat betreft de benodigde vergunningen en wijziging van het bestemmingsplan, is de club optimistisch. Verwacht wordt dat dit geen belemmering zal zijn bij de ambitie om in de zomer van 2013 te kunnen starten met één of met beide fases.
Op de informatieavond voor de buurt is globaal geschetst wat het beeld is als beide tribunes en de appartementen zijn gerealiseerd. Dit zijn echter geen gedetailleerde bouwtekeningen. Er is ook geen sprake van dat, zoals nu op supportersfora wordt gesuggereerd, de Leo Halle Tribune pas op twee meter hoogte begint, waardoor er achter het doel een hoge muur zou verrijzen. Zodra de tekeningen voor de Leo Halle Tribune zijn afgerond zal Go Ahead Eagles hierover in eerste instantie in gesprek gaan met de Supportersraad.