Met goed bezette toernooien voor de jeugd op 31 maart en voor de senioren op 1 april is Tennisvereniging Ramele Raalte begonnen aan het zomerseizoen 2012.

Dankzij een flink aantal vrijwilligers die zich 2 zaterdagen voor diverse werkzaamheden hebben ingezet lagen de banen er fraai en goed bespeelbaar bij. Tot de werkzaamheden behoorden o.a. het ophangen van nieuwe groene winddoeken en het plaatsen van opvallende M-vormige nieuwe scoreborden ter vervanging van de oude, soms gammele en zelfs incomplete scoreborden.

Tijdens de Algemene Ledenvergadering in februari bleek het bestuur wel te voelen voor de aanschaf van de M-scoreborden maar leek de aanschafprijs mogelijk een struikelblok te vormen.

Bij deze vergadering waren ook enkele ereleden aanwezig.

Na afloop, tijdens een onderonsje aan de bar, hebben deze heren het plan opgevat om de vereniging een eind op weg te helpen door een bedrag van € 100,00 per persoon te doneren en te proberen om ook de overige ereleden te interesseren voor dit idee.

Resultaat: alle 7 ereleden deden mee wat de vereniging het mooie bedrag van € 700,00 opgeleverd heeft als bijdrage in de aanschaf van de nieuwe scoreborden.

Voor het begin van het seniorentoernooi heeft het bestuur van TRR namens alle leden haar dank uitgesproken richting de voor deze bijeenkomst uitgenodigde en aanwezige ereleden.

 

Daarna konden de deelnemers de banen op om de scoreborden te vullen met games en sets.