De artikelen op deze website worden geschreven en/of geplaatst door SallandVoetbal en zijn auteursrechtelijk beschermd. Overname van (een deel van) een artikel is alleen toegestaan met bronvermelding en hyperlink naar het originele artikel.

SallandVoetbal houdt zich te allen tijde het recht voor om zonder opgave van redenen ingezonden informatie, persberichten en/of reacties in te korten, te redigeren of te weigeren.

SallandVoetbal heeft getracht alle maatregelen te treffen om geen inbreuk te doen op het auteursrecht van individuele fotografen, cartografen en uitgevers, en bestaande rechten te respecteren. Als het auteursrecht desondanks toch een keer abusievelijk geschonden is, vragen wij u contact met ons op te nemen zodat wij dit kunnen herstellen.

SallandVoetbal streeft er uiteraard naar om fouten te voorkomen. Mocht u onverhoopt toch een fout ontdekken, vernemen wij dat graag via redactie@sallandvoetbal.nl. Wij zullen deze zo spoedig mogelijk herstellen.

SallandVoetbal is niet aansprakelijk voor de gevolgen van onjuistheden of onvolkomenheden op de site.