Raalte/Heino –  Stichting De Mare uit Raalte heeft steeds meer moeite om de begroting sluitend te krijgen. Dat meldde raadslid Arie van der Wilt gisteravond tijdens de raadspleinsessie, waar de hele avond werd gesproken over de huisvesting van alle scholen in de gemeente Raalte. De Mare is de stichting waar alle scholen voor openbaar onderwijs in zijn ondergebracht, te weten De Springplank in Heino en De Ieme, De Hartkamp en De Vogelaar in Raalte. Daarnaast vallen acht scholen uit de gemeente Olst-Wijhe onder De Mare.

Van der Wilt (PvdA) zit samen met André Bennink (GB) namens de raad in het zogenoemde ‘toezichthoudend orgaan’. “Wij bemoeien ons daar niet met de onderwijskundige onderwerpen, maar letten primair op de financiën. Vanuit die optiek moeten we melden dat het niet goed. Er is een neiging om met reserves de gaten in de begroting te dekken, en dat is een teken aan de wand”, aldus Van der Wilt, die daarmee voldeed aan zijn plicht om de raad te informeren.
Het grote probleem van De Mare is dat meerdere scholen te maken hebben met dalende leerlingenaantallen. Dat blijkt dan, zeker in Raalte en Heino, niet het gevolg van de demografische krimp. De meest benoemde oorzaak is de gebrekkige of verouderde huisvesting, waardoor ouders kiezen voor andere scholen. De Mare streeft in Raalte al enkele jaren naar nieuwbouw, maar tot nu toe zonder resultaat.

Overigens blijkt de vermogenspositie van Stichting De Mare nog wel voldoende. Volgens een overzicht van de Algemene OnderwijsBond (te zien op de website www.hoerijkismijnschoolbestuur.nl) is het eigen vermogen de laatste jaren jaarlijks gegroeid en is de solvabiliteit van de stichting met 79% zelfs ruim boven het landelijk gemiddelde. Het probleem van De Mare zit in de exploitatie. In 2006 had De Mare nog een overschot van ruim 900 duizend euro, maar dat is sindsdien steevast gedaald tot een verlies van ongeveer 300 duizend euro over 2010. Rode cijfers dus.
Rond De Ieme en De Hartkamp loopt een proces om te komen tot een brede school waarin deze scholen (inclusief een BSO en peuterspeelzaalwerk) samenwerken. Voor dit project had De Mare  voor 2012 een formeel Huisvestingsverzoek ingediend, maar deze werd afgewezen. Inmiddels is het verzoek opnieuw ingediend en zal worden meegenomen bij de behandeling van de begroting 2013.