WIJHE In verband met werkzaamheden aan de Oranjelaan wordt de busroute met ingang van maandag 12 maart tijdelijk omgeleid. De route wordt verlegd naar De Dijk.  Er zijn twee tijdelijke bushaltes aangelegd.

De werkzaamheden aan de Oranjelaan worden uitgevoerd door aannemer Klink Nijland, die overigens niet alleen de Oranjelaan onder handen neemt, maar tevens het plein (inclusief Park Weijtendaal) en de straten Nieuwendijk en Wijhezicht. Met de werkzaamheden is overigens al begonnen. De bestratingswerkzaamheden zullen in principe voor de bouwvakantie klaar zijn. In het najaar wordt de beplanting aangebracht.
De werkzaamheden zijn een onderdeel van het totale plan Park Wijhezicht, dat voorziet in de bouw van 14 huurappartementen op het plein, 9 levensloopbestendige woningen (waarvan 4 koop), 8 patiowoningen (huur), 8 rijwoningen (koop), 10 parkvilla’s (huur) en 7 vrije (koop-) kavels. Het realiseren van deze woningen zit nog in de ontwerpfase. Als alles volgens huidige planning verloopt wordt er in de eerste helft van 2013 begonnen met de bouw.

Inwoners en andere belangstellenden worden met een Nieuwsbrief op de hoogte gehouden. De eerste nieuwsbrief is inmiddels verschenen. Voor meer informatie over het totale plan en de voorbereidende werkzaamheden kan men zich wenden tot de gemeente Olst-Wijhe.