PEC Zwolle heeft de afgelopen vier seizoenen gewerkt aan een verdere uitbouw en stabilisatie van haar organisatie. Aangezien van twee kernleden van de huidige staf, hoofdcoach Art Langeler en zijn assistent-coach Jaap Stam, de arbeidsovereenkomsten per 1 juli aanstaande aflopen, is geprobeerd al in een zo vroegtijdig mogelijk stadium duidelijkheid te verkrijgen, teneinde op het technische vlak zo spoedig mogelijk te kunnen anticiperen op het komende seizoen 2013/2014. Met beiden zijn dan ook de afgelopen weken oriënterende gesprekken gevoerd, over continuering van de aflopende arbeidsovereenkomsten.

De club heeft aangegeven dat de technische ontwikkelingen onder eindverantwoordelijkheid van Art tot tevredenheid stemmen: hij heeft samen met Jaap en de overige technische staf leden PEC Zwolle doen promoveren naar de Eredivisie, waarin op dit moment met goed voetbal naar behoren en vermogen wordt gepresteerd. Ook is gemeld dat de club zich op technisch terrein verder wil doorontwikkelen en dat de gesprekken met beiden in dat licht werden gevoerd en zouden moeten uitmonden in een 2-3 jarige overeenkomst.

Door Art is aangegeven dat hij na vier seizoenen zich niet opnieuw langjarig aan PEC Zwolle wil binden en dat hij uitziet naar een verdere carrière binnen de (voetbal-)sport.

Jaap heeft aangegeven dat hij in verband met zijn doorontwikkeling als trainer-coach als voorkeur heeft na vier seizoenen PEC Zwolle voor een andere club te gaan werken.

PEC Zwolle heeft begrip voor de zienswijze van beiden en prijst zich gelukkig dat zij zich langjarig aan de club hebben willen verbinden.

Gezamenlijk met Art en Jaap zijn wij vanaf het seizoen 2009/2010 aan een avontuur begonnen dat in de eerste fase moest uitmonden in het bereiken van de Eredivisie met goed en attractief voetbal. Een doel dat we onder leiding van Art als eindverantwoordelijke hoofdcoach hebben bereikt. De afgelopen 3,5 seizoenen hebben wij een perfecte werkrelatie opgebouwd: professioneel, transparant, plezierig, uitdagend, willen winnen, verandering en vooruitgang. Zo zal ook de rest van dit seizoen 2012/2013 worden afgerond. Zeker daarbij is dat Art, Jaap en de overige leden van de technische staf er alles aan zullen doen het eredivisieschap gedurende de rest van het huidige seizoen te continueren. Wij spreken ons volste vertrouwen uit dat zij hierin gaan slagen!

Hoe nu verder?
De tweede fase van ons gezamenlijke avontuur, de uitbouw de komende 2-3 seizoenen van PEC Zwolle tot een duurzame Eredivisie middenmotor zal, alhoewel een solide basis is gelegd, zonder beide zeer betrokken Clubmensen moeten plaatsvinden! Maar wij hebben er alle vertrouwen in dat wij er in gaan slagen daarvoor de juiste mensen aan te trekken, om ook dat deel van onze missie in te vullen. Wij gaan dus hard aan de slag om de per 1 juli aanstaande ontstane vacatures zo spoedig mogelijk in te vullen.

Adriaan Visser
Voorzitter PEC Zwolle