Ledenvergadering Heino in teken van nieuw beleidsplan

De leden van voetbalvereniging Heino hebben dinsdagavond 18 november ingestemd met het nieuwe beleidsplan voor de periode 2014 – 2019. In de goed bezochte jaarlijkse ledenvergadering zijn er leden van verdienste en een erelid benoemd en waren er bestuurswisselingen. Al met al een volle agenda, positieve betrokkenheid van de leden en een gezellige nazit.

Voetbalvereniging Heino staat, gelijk aan andere sportverenigingen, voor een enorme klus. Wetend dat de inkomsten teruglopen, subsidies vervallen en de kosten toenemen, wordt er nog meer gevraagd van de leden om de vereniging draaiende te houden. De vraag is niet direct financieel van aard, want vv Heino wil toegankelijk blijven voor iedereen, maar gevraagd wordt om meer inzet om grote klussen te klaren. Zoals bijvoorbeeld een flinke opknapbeurt van het clubhuis, maar ook de activiteiten vanuit de commissies. Het nieuwe beleidsplan betreft geen koerswijziging, de visie blijft eender en de ambitie evenzo groot. Niet alleen op sportief gebied, maar ook in het op orde houden van de accommodatie, de jeugd een veilig en plezierig sportklimaat te bieden, een bloeiend verenigingsleven te behouden, meer ondernemers te betrekken en vv Heino te profileren als een echte dorpsclub. Het is een uitdaging om met minder middelen nog meer te bereiken, maar er zal ook stevig worden ingezet op het verkrijgen van meer inkomen. Het nieuwe beleidsplan kreeg instemming van de leden en zal in de komende tijd ook worden gecommuniceerd met de vrijwilligers en ouders.

Naast de jaarlijks terugkerende punten zoals jaarverslag en jaarrekening waren er ook bestuurswisselingen. Joey Lute, penningmeester, Arjen Stegeman, voorzitter evenementencommissie en Wilco Lindeboom, voorzitter accommodatiecommissie namen afscheid. Voorzitter Peter Vervloet bedankte de bestuursleden voor hun inzet en sprak uit het erg prettig te vinden dat ze alle drie doorgaan in de desbetreffende commissies. Waar bestuursleden vertrekken zijn er gelukkig ook weer nieuwe leden bereid gevonden om zitting te nemen in het bestuur. Rob Kruisdijk trad aan als voorzitter voor de evenementencommissie in tijdelijke combinatie met de kantinecommissie en Rob Hoppen is benoemd tot voorzitter van de accommodatiecommissie. Herbenoemingen voor wederom een zittingstermijn van drie jaar waren er voor Jan Spijkerman, voorzitter seniorencommissie en Dirk-Jan Slotman als voorzitter van de jeugdcommissie.

Op het einde van de algemene ledenvergadering zijn de leden Henk Kolk en (postuum) Mans Weertman benoemd tot lid van verdienste en Bert van de Horn tot erelid. Bijzondere leden met een meer dan bijzondere inzet voor een mooie vereniging. Hun inzet heeft er mede toe geleid dat vv Heino er goed voor staat. Dat geldt uiteraard ook voor alle leden, vrijwilligers en betrokken ouders. De algemene ledenvergadering werd dan ook afgesloten met een welgemeend bedankwoord aan iedereen.