De paardensector heeft besloten landelijk een aantal maatregelen te nemen tegen de verspreiding van het Rhinovirus in Nederland. De afgelopen week al werd besloten dat de regiokampioenschappen springen voor paarden van komend weekend in manege De Luttenberg NIET doorgaan.
En ook het internationaal concours CSI Salland in Mariënheem (dat van 15 tot en met 18 maart voor het eerst zou plaatsvinden) is verzet naar het weekend van 4 tot en met 7 oktober.  Eveneens vanwege de uitbraak van het Rhinopneumonie virus. De Sallandse organisaties namen daarmee tijdig hun verantwoordelijkheid. Inmiddels wordt deze lijn landelijk gevolgd.
Infecties met het Rhinovirus kunnen bij paarden griepachtige verschijnselen, abortus, evenwichtsstoornissen en verlamming veroorzaken. Besmetting vindt plaats via de luchtwegen. De belangrijkste maatregel om verspreiding van het Rhinovirus tegen te gaan is zorgen dat paarden niet met elkaar in contact kunnen komen. Daarom adviseert de Sectorraad Paarden om paarden niet te vervoeren tenzij dit strikt noodzakelijk. Het Rhinovirus is niet gevaarlijk voor mensen. Op de website van de Sectorraad Paard staat meer informatie over het Rhinovirus en over de preventieve maatregelen.

Het Rhinovirus is volgens de Europese en Nederlandse wetgeving niet aangifte-of bestrijdingspichtig. Het Rhinovirus steekt ieder jaar wel ergens in Nederland de kop op en wordt gezien als normaal bedrijfs- en ondernemersrisico. De omvang van uitbraken blijft meestal beperkt en met hulp van de eigen dierenarts en sectororganisaties kan de ziekte op het bedrijf zelf behandeld en voorkomen worden.

De Rijksoverheid ondersteunt de paardensector bij het geven van voorlichting door subsidie te geven aan het Nationaal Hippisch Kenniscentrum (NHK) en door de sector financieel te steunen bij het oprichten van een helpdesk (gezondheidsloket). Dit loket moet gaan fungeren als meldpunt en informatiepunt bij gezondheidskwesties.