Ten behoeve van het jaarlijkse voetbalkamp van SV Heeten wordt volgende week een grote flesseninzameling gehouden. Op deze manier worden de kosten voor deze meerdaagse flink gedrukt.

De jaarlijkse inzameling van statiegeldflessen in de meimaand is één van de vaste rituelen in het dorp. Met bolderkarren, kruiwagens en zelfs met aanhangers trekken de jeugdspelers, vaak begeleid door hun leiders, door het dorp. Heel strategisch in de vooravond, het tijdstip waarop doorgaans ook de deurcollectes plaats vinden.  Al wekenlang sommeren de jeugdspelers hun ouders om toch vooral de komende weken geen flessen bij de Plusmarkt in te leveren. En al helemaal geen lege kratjes, want deze brengen echt geld in het laatje van de sportvereniging!

Het voetbalkamp – als afsluiting van het voetbaljaar – vormt vaak het hoogtepunt van het seizoen. Het onderkomen, de transportkosten, de catering vormen steeds weer een behoorlijke kostenpost. Om alle spelers in de gelegenheid te stellen aan deze outdoor-activiteit mee te doen, spant de sportvereniging zich in om de deelnamekosten zo laag mogelijk te houden. Low budget en toegankelijk voor iedereen, is het motto in de voorbereiding van de kampdagen. De flessenactie kan de drempel nog meer verlagen.

Op woensdagavond 14 mei van 18.00 uur tot 20.00 uur trekken de Deetjes en Ceetjes langs de deuren om zo veel mogelijke lege flessen en kratjes in te zamelen. Natuurlijk wordt de hand niet terug getrokken voor een vrije gift.

De oproep in Heeten is dan ook, met het weekend in zicht : alle flessen verzamelen, ze worden door de voetbal opgehaald !